Thiết lập SEO Tùy chọn

Phần mềm Quản lý nhà hàng

Chương trình sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng, bắt đầu từ việc đặt món ăn của khách đến việc lập và in hóa đơn tính tiền. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở cho phép bạn bổ sung, thay đổi các mục cho phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

 

 


1. Danh mục nhóm hàng, mặt hàng
- Chức năng quản lý nhóm hàng hóa (thêm bớt, sửa, tìm kiếm…)
- Cho phép quản lý mặt hàng (thực đơn) theo nhóm hàng hóa.
- Chia làm hai loại thực đơn : nguyên liệu và thành phẩm
2. Pha chế thực đơn mới từ nguyên liệu đã có
- Quản lý việc pha chế thực đơn, điều này tạo điều cho việc quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả và chính xác

3. Quản lý danh sách bàn ăn.
- Việc đánh số bàn ăn rất quan trọng đối với một nhà hàng hiện đại, công việc này sẽ giúp quản lý nhà hàng một cách hệ thống cho những chức năng thông minh về sau.
- Cho phép quản lý bàn ăn trong mỗi nhà hàng
4. Quản lý nhà cung cấp - Cho phép quản lý đối tác cung cấp hàng hóa, nguyên liệu của nhà hàng. Quản lý công nợ của từng đối tác, nguyên liệu đã nhập,…
5. Quản lý khách hàng - Chức năng này trợ giúp nhà hàng quản lý, chăm sóc tốt hơn những khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Nhờ đó có những chính sách quan tâm tới khách hàng của mình.
6. Quản lý danh mục thu, chi - Cho phép quản lý lý do thu, chi một cách chính xác. Giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý tiền của cửa hàng và báo cáo chi tiết từng khoản thu/chi.

7. Quản lý ca làm việc.
- Cho phép tự định nghĩa ca làm việc.
- Quản lý ca làm việc chi tiết từ đó tính được chính xác tiền lương cho mỗi nhân viên, chức năng này kèm theo bảng chấm công sẽ giúp người quản lý có tầm nhìn tổng quan nhất với nhân viên của mình đồng thời sẽ cắt giảm được những vị trí thừa.
8. Quản lý đơn vị tính - Cho phép quản lý đơn vị tính đối với mỗi mặt hàng (cân, chiếc, cái, …)


CÁC SỐ LIỆU ĐẦU


9. Công nợ phải thu đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải thu khi bắt đầu sử dụng chương trình.
10. Công nợ phải trả đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải trả khi bắt đầu sử dụng chương trình.

11. Hàng hóa đầu kì.
- Khai báo hàng hóa còn tồn trước khi sử dụng chương trình.
12. Tiền mặt đầu kì - Khai báo số tiền mặt khi bắt đầu sử dụng chương trình.
13. Số lượng nhân viên - Khai báo thông tin từng nhân viên của nhà hàng.
14. Số bàn ăn của cửa hàng - Khai báo thông tin bàn ăn của nhà hàng.


QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

15. Nhập hóa đơn, cập nhật, thay đổi. - Việc thêm hóa đơn, chỉnh sửa rất đơn giản và tiện lợi.
- Danh sách hóa đơn, danh sách các bàn đang được sử dụng luôn luôn được hiển thị trên màn hình chính điều này giúp người bán hàng thấy ngay được tình trạng của từng hóa đơn, từng bàn trong nhà hàng.
16. Ghép bàn, chuyển bàn
- Cho phép thực hiện việc chuyển bàn, ghép bàn một cách dễ dàng và hiện thị ngay kết quả trên màn hình.

17. Ghi công nợ, xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Việc này được thực hiện ngay trên màn hình chính và nhanh chóng tính tiền, in hóa đơn cho khách.
18. Đặt bàn trước - Cho phép khách hàng đặt bàn trước cho từng thời điểm.
- Phần mềm sẽ tự động thông báo đối với bàn ăn bận để tránh tình trạng chồng chéo.
19. Quản lý tình trạng bàn ăn - Cho phép người quản lý biết được tình trạng của từng bàn : Đang phục vụ, đã có người đặt trước, đang trống.
20. Nhắc việc - Sẽ có màn hình hiện thị nhắc cho người quản lý biết sắp đến giờ đặt bàn cho khách.

21. Quản lý hóa đơn.
- Cho phép quản lý, tìm kiếm hóa đơn trong CSDL.


QUẢN LÝ NHÂN VIÊN


22. Quản lý thông tin nhân viên. - Quản lý thông tin từng nhân viên cửa hàng, việc thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc… thực hiện một cách dễ dàng.
23. Chấm công
- Thực hiện việc chấm công hàng ngày với nhân viên.

24. Tính lương.
- Dựa vào bảng chấm công, ca làm việc chương trình sẽ tự động tính lương cho nhân viên nhà hàng.


QUẢN LÝ XUẤT NHẬP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ


26. Quản lý phiếu nhập hàng. - Lưu trữ phiếu nhập hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
27. Quản lý phiếu xuất hàng - Lưu trữ phiếu xuất hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

28. Quản lý phiếu thu.
- Lưu trữ phiếu thu thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
29. Quản lý phiếu chi - Lưu trữ phiếu chi thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
30. Thẻ kho hàng tồn - Quản lý thẻ kho, hàng tồn
31. Số lượng kho thực tế - Báo cáo số lượng kho thực tế


HỆ THỐNG BÁO CÁO


32. Báo cáo doanh thu.
33. Báo cáo thu-chi quỹ tiền

34. Báo cáo khách hàng.

35. Báo cáo công nợ
36. Báo cáo nhân sự chấm công
37. Báo cáo nhập xuất tồn


HỆ THỐNG BIỀU ĐỒ


38. Biểu đồ doanh thu
39. Biểu đồ doanh số theo món ăn, bàn ăn

40. Biểu đồ doanh số theo nhân viên

QUẢN LÝ HỆ THỐNG


41. Thiết lập thông tin về nhà hàng
42. Phân quyền người dùng

43. Thêm người quản trị chương trình

44. Thiết lập đường dẫn tới CSDL
45. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Quy trình sử dụng phần mềm

Triển khai và bảo hành

Khách hàng sử dụng phần mềm chỉ cần cài đặt một bản duy nhất trên server của đơn vị, các máy khác truy cập thông qua kết nối mạng LAN cũng như mạng internet.

 

Yêu cầu hệ thống

Máy tính dự định cài đặt phần mềm

* Hệ điều hành Linux hoặc Windows
* Ngôn ngữ PHP 5.x
* CSDL : MySQL server

Các máy trạm sử dụng

* Không cần cài đặt phần mềm
* Sử dụng trình duyệt IE, hoặc Mozillar FireFox

Cho các dịch vụ sau

1.      Bộ sản phẩm hiện có

2.      Các sửa đổi, bổ sung (Thời gian sửa đổi không quá 3 ngày làm việc) cho phù hợp với công việc quản lý của từng đơn vị

3.      Bảo hành, sửa chữa các lỗi kỹ thuật (nếu có)

4.      Hỗ trợ cài đặt

5.      Hướng dẫn sử dụng (Tài liệu gửi kèm)

6.      Hỗ trợ nhập các thông tin đầu vào ban đầu từ file MS Excel


Hình thức triển khai


* HÀ NỘI: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp
* Ngoài Hà Nội: Hỗ trợ cài đặt từ xa, hoặc trực tiếp tại địa chỉ khách hàng (tính chi phí đi lại).

Bảo hành & Bảo trì sản phẩm

Hệ thống được bảo hành 24 tháng, trong thời gian bảo hành, khách hàng được cập nhật miễn phí những gì mới nhất của phiên bản khách hàng đang sử dụng.

* Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sử dụng chương trình.
* Sửa lỗi kỷ thuật của phần mềm (nếu có).
* Khôi phục lại hệ thống cho khách hàng trên dữ liệu đang sử dụng trong trường hợp gặp các sự cố về mạng, máy tính.
* Cập nhật sử dụng các phiên bản mới của sản phẩm.

Hợp đồng bảo trì sản phẩm

Sau hai năm khách hàng có thể yêu cầu BIZSOFT bảo trì sản phẩm. Hợp đồng theo năm, chi phí bằng 20% chi phí mua sản phẩm.