Tầm nhìn & Sứ mệnh

 

TẦM NHÌN


Là một trong những công ty hàng đầu cung cấp giải pháp phần mềm nguồn mở chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

 

SỨ MỆNH


- Cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao cho các doanh nghiệp.


- Trân trọng nguồn nhân lực - Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp - Cam kết mang đến những ưu đãi tốt nhất cho nhân viên - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.


- Cam kết hợp tác bền vững trên nguyên tắc cùng có lợi hướng tới mục tiêu lâu dài với các đối tác.

- Đóng góp tích cực cho các hoạt động hướng về cộng đồng và xã hội.