HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Kiểm soát bằng barcode

Để kiểm soát nhập hoặc xuất kho bằng mã barcode bạn thực hiện như sau.

Mở phiếu xuất hoặc nhập cụ thể và chọn Scan xuất/nhập trên thanh công cụ

Kiểm soát bằng barcode

 

Trên bản mobile

Kiểm soát bằng barcode

Sau khi bạn nhấn sẽ xuất hiện màn hình để bạn thực hiện tác vụ

Kiểm soát bằng barcode

Việc kiểm soát xuất nhập bằng barcode yêu cầu bạn cần phải scan vị trí đặt hàng tiếp nhận hoặc vị trí nhận hàng để xuất đi.

Bất kỳ một mã nào bạn scan mà không thuộc nhóm mã hàng hóa thì đều được coi là mã vị trí

Sau khi bạn scan vị trí hệ thống sẽ thông báo như hình

Kiểm soát bằng barcode

Sau lúc này bạn có thể scan mã hàng hóa theo yêu cầu

Mỗi mã hàng hóa có thể được sắp đặt hoặt lấy ra từ nhiều vị trí

Kiểm soát bằng barcode


Hình ảnh scan barcode trên mobile

Kiểm soát bằng barcode

 

Để theo dõi các mã hàng bạn truy cập vào menu sau

Kiểm soát bằng barcode