HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Chú ý : Chỉ có thể chọn lao động vào các đơn hàng có trạng thái là Đang tuyển dụng

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Để lựa chọn ứng viên tham gia thi tuyển cho các đơn hàng bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

 

Bước 1 : Truy cập vào menu Lao động trúng sơ tuyển

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 2 : Tìm kiếm các ứng viên phù hợp, sau khi có danh sách ứng viên phù hợp bạn tích chọn vào các ứng viên mong muốn.

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 3 : Tích vào mở rộng --> Lựa chọn ứng viên vào đơn hàng

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Bước 4 : Chọn Đơn hàng cần tiến cử và ngành nghề dự định thi, kết quả thi. Đối với các ứng viên chưa thi tuyển thì chọn kết quả thi là Chưa tổ chức thi tuyển, đối với các ứng viên đã trúng tuyển trước đó mà dữ liệu chưa cập nhật thì lựa chọn là Đã trúng tuyển.

Sau khi lựa chọn trong nhấn vào Lưu để cập nhật

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Đối với ứng viên chưa thi thì tự động chuyển vào danh sách ứng viên

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

Đối với các ứng viên có tích chọn kết quả thi Đã trúng tuyển thì tự động vào danh sách lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh

Chọn lao động thi đơn hàng & cập nhật kết quả

 

Lưu ý : các lao động trúng tuyển mới có thông tin liên quan đến thị trường, nghiệp đoàn, xí nghiệp tiếp nhận .... và một số thông tin tự động cập nhật từ thông tin đơn hàng trúng tuyển.