HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Hệ thống menu

Dưới đây là các menu gắn liền với các chức năng chính của phần mềm

 

1. Header phần mềm

Trên header này thể hiện một số menu và chức năng cơ bản của hệ thống

Hệ thống menu Biểu tượng để ẩn hoặc hiển thị nhóm menu chính
Hệ thống menu Ô tìm kiếm nhanh, bạn nhập từ khóa hệ thống sẽ tìm kiếm nhanh dữ liệu với các bảng được thiết lập sẵn.
Hệ thống menu Danh sách báo cáo, nhấn vào đây để mở ra danh sách các mẫu báo cáo đang có trong hệ thống
Hệ thống menu Truy cập quản lý các danh mục, hàng hóa, đối tác....
Hệ thống menu Quản lý đơn hàng bao gồm Đơn hàng của khách, đơn đặt hàng nhà cung cấp
Hệ thống menu Quản lý xuất, nhập và tồn hàng hóa
Hệ thống menu Các chức năng liên quan đến tài chính như phiếu thu, chi
Hệ thống menu Các thiết lập liên quan đến hệ thống
 

Tham khảo : Quy chuẩn thao tác dữ liệu